Audrey van der Galiën
Tel. 06-222 88 792
audrey@burogrootswerk.nl
LEER MIJ KENNEN NEEM CONTACT OP

Loopbaanoriëntatie (Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik én wat Durf ik?)


“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken.”

De training ‘Loopbaanoriëntie’ draait om het thema ‘wie ben ik?, wat kan ik?, wat wil ik? én wat durf ik?’ In deze creatieve training krijg je inzicht in jezelf en wat jij in de toekomst met je loopbaan wilt. Jij bepaalt je eigen koers!


Deze training draagt concreet bij aan je loopbaanoriëntatie. Aan het einde van de sessie, heb je een moodboard gemaakt en de keuzes en inzichten besproken met de coach. Al doende en pratend is het inzicht in jezelf en wat je wil in je loopbaan duidelijker geworden en ook zichtbaar. Ook ben je bewuster van onderliggende processen en patronen. Mogelijk kom je zelf door de workshop tot het antwoord op moeilijke vragen, zoals: waarom het steeds niet lukt om een richting in je loopbaan te kiezen, een baan vol te houden of een andere baan te krijgen.


Het zelfgemaakte moodboard neem je mee en kan je helpen bij het navigeren en koers te houden in je werk!

Resultaat
• Duidelijker zelfbeeld
• Meer vertrouwen in eigen kunnen en keuzes
• Voorgenomen acties en concrete stappen bepaald
• Bruikbaar moodboard als hulp in de toekomst

Waarom deze training?
Loopbaanoriëntatie wordt met deze training op een visuele en laagdrempelige manier aangepakt. Het creatieve proces prikkelt de zintuigen en wekt ‘nieuwe’ gedachten op. De gekozen afbeeldingen en woorden zijn aanwijzingen voor innerlijke waarden, gevoelens en beweegredenen. Waar je voor staat, wie je bent, waarheen je wil, etc.
Als loopbaanadviseur help ik je deze gedachten te ordenen en om te zetten naar concrete inzichten en ideeën. De open en positieve insteek van de opdracht stimuleert de loopbaanoriëntatie en motiveert je tot het ondernemen van actie.


Wat zeggen anderen over deze training?
Carla: “Deze training vond ik echt nuttig, maar ook gewoon leuk. Ik praat makkelijker, als ik creatief bezig ben.”

Peter: “Ik ben een doener, dus laat mij maar echt iets maken. Je krijgt een praatje bij een plaatje. Hierna had ik echt meer beeld van mezelf en duidelijker wat ik wil. ”

Baukje: “Je maakt iets wat je meeneemt, voor mij helpt dat. Later pak ik het weer erbij, dan kan ik toch beter kiezen”

Audrey van der Galiën
De Jagersherne 3 - 8651 CJ IJlst (Friesland) - 06-222 88 792
audrey@burogrootswerk.nl