Audrey van der Galiën
Tel. 06-222 88 792
audrey@burogrootswerk.nl
LEER MIJ KENNEN NEEM CONTACT OP

Hoe verder na ontslag?

“Het begin van een einde, eindigend met een begin.”

De training ‘Hoe verder na ontslag’ gaat over het omgaan met moeilijke veranderingen, waar je niet zelf voor hebt gekozen. Met elkaar omgaan met een “negatieve gedwongen” verandering. Je leert om vanuit jezelf sterker en beter de veranderde situatie aan te pakken.

Je maakt in de training een eigen filmscript van de verandering. Als coach help ik je te onderzoeken wat de verandering echt met je doet en waarom je er zo op reageert. Welke rol heb jij in het script? In de training wordt je begeleid bij het verwerken van de verandering en het bepalen van wat je nodig hebt om verder te komen. Hoe kan jouw script een feel good-movie worden? Het proces maakt je bewuster van de kracht van je eigen initiatief en de invloed die jij zelf hebt op gebeurtenissen. Jij neemt de regie over de gebeurtenissen en toont veerkracht.

Resultaat

  • Verwerking persoonlijke ervaringen zoals een ontslag
  • Vergroot zelfinzicht, wat betekent deze negatieve gedwongen verandering voor jou?Bepaling van verlies en noodzakelijke compensatie
  • Bewustwording van zelfregie en de eigen invloed op (komende) gebeurtenissen
  • Meer zelfvertrouwen en motivatie om actie te ondernemen

Waarom deze training?
Veranderingen in organisaties gaan meestal over situaties, zoals een verhuizing naar een nieuw pand, de reorganisaties van teams of een fusie. Deze situationele veranderingen zijn al ingewikkeld genoeg, maar nog niet zo ingrijpend als transities: het psychologische proces dat de medewerker doormaakt als deze met veranderingen in de organisatie wordt geconfronteerd. Door de training kan dit verwerkingsproces worden versneld. De begeleide opdracht stimuleert herziening van houding en gedrag van de medewerker. En motiveert tot het ondernemen van actie en positieve anticipatie in de nieuwe of veranderende werksituatie.

De training wordt onder andere ingezet bij reorganisaties, fusies en functieveranderingen. Deze training wordt ook Individueel gegeven, bijvoorbeeld bij burn-out. De training bestaat dan uit een aantal één-op-één coachingssessies.

Wat zeggen anderen over deze training?
Jeannette: “Anderen zeggen dat ik blij moet zijn, dat ik nog werk heb, maar ik voel me er gewoon niet goed bij. Door deze training begrijp ik beter waarom ik zoveel moeite heb met de fusie. Dat geeft me veel rust en zelfvertrouwen.“

Klaas-Jan: “Door deze training heb ik geleerd dat ik zelf ook invloed heb op de gevolgen van de veranderingen in mijn werkzaamheden. Daar ga ik mee aan de slag.”

Wouter: “Als leidinggevende heeft deze training mij laten inzien hoe iedereen zijn eigen tempo heeft bij omgaan met eenzelfde situatie. Daardoor kan ik mijn mensen nu beter begeleiden op hun weg in de reorganisatie.”

Audrey van der Galiën
De Jagersherne 3 - 8651 CJ IJlst (Friesland) - 06-222 88 792
audrey@burogrootswerk.nl