Audrey van der Galiën
Tel. 06-222 88 792
audrey@burogrootswerk.nl
LEER MIJ KENNEN NEEM CONTACT OP

Feedback! Kwestie van geven en nemen

Feedback-training over feedback geven en krijgen, ook als het lastig wordt.

Collega´s aanspreken op gedrag leidt soms tot misverstanden en irritatie. Precies het tegenovergestelde van wat je wilt bereiken.

In de feedback training Feedback! Kwestie van geven en nemen leer je feedback geven en ontvangen, ook in lastige situaties. Dat leidt tot sterke relaties en een betere samenwerking op de werkvloer.

Inhoud training

Tijdens de training krijg je inzicht in en ga je aan de slag met:

  • Het eenvoudige, maar doeltreffend feedbackgespreksmodel
  • Hoe je een 'ja-maar, nee-want' gesprek kunt voorkomen
  • Wat de reacties zijn die je kunt verwachten als je feedback geeft en hoe je hier succesvol op in speelt
  • Wat de criteria zijn die gelden bij het ontvangen van feedback
  • Hoe je gericht vraagt om feedback om zelf beter te worden

Er zit veel actie in de training. Door afwisselend aan de slag te zijn met concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Het uitgangspunt is je inzicht te vergroten en je zélf de vertaalslag te laten maken.

Voor wie?

De training Feedback! Kwestie van geven en nemen is bedoeld voor iedereen die wil leren om op een duidelijke manier feedback te geven zonder dat dit leidt tot irritatie of gedoe, of juist wil leren om feedback van anderen goed te kunnen ontvangen.

Op maat

De training kan ook aan een gehele afdeling worden gegeven. Het programma stemmen wij dan af op de opleidingswensen van de afdeling en medewerkers. Door gezamenlijk te werken aan feedback, krijgt het teamgevoel ook een positieve impuls.

Wat anderen over deze training Feedback zeggen:

Frank: ‘Eerst wel spannend om aan te geven wat er speelt, maar Audrey zorgt voor een vertrouwde omgeving en helpt je echt bij het goed verwoorden. ‘

Elizabeth: ‘Met het geleerde stappenplan is feedback geven opeens veel makkelijker geworden. Ik voel me hierdoor echt sterker’.

Audrey van der Galiën
De Jagersherne 3 - 8651 CJ IJlst (Friesland) - 06-222 88 792
audrey@burogrootswerk.nl